در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع کنترباس را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: کنترباس بزرگ ترین و بم ترین ساز زهی آرشه ای است که یا به وسیله آرشه، و یا از طریق زخمه زدن(پیسیکاتو) نواخته می شود. امروزه این ساز در موسیقی کلاسیک غرب در دسته سازهای زهی نقش مهمی را در ارکستر ایفا می کند. کنتر باس نه تنها در موسیقی کلاسیک غربی، بلکه در دیگر سبک های موسیقی مانند جاز، بلوز و راک اند رول کاربرد دارد.

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

خرید کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

نکات خرید کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

خرید کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

انواع کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

نکات خرید کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

انواع کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

انواع کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

خرید کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

کنترباس

کنترباس,کنتراباس,کنترباس چیست

کنترباس

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران

کنترباس

کنترباس

در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع کنترباس را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. به نقل از کنترباس بزرگ ترین و بم ترین
تبلیغات