به نقل از آکاایران: یکسری وسایل و ابزاری هستند که که برای استفاده از آلات موسیقی از آنها باید استفاده کرد. در این مطلبی تصاویری از انواع استند و صندلی و پایه و زیرپایی الات موسقی را برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید و این تصاویر را مشاهده کنید.

صندلی و استند

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

استند و پایه

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

صندلی و زیرپایی

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

صندلی و زیرپایی

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

صندلی و زیرپایی

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

صندلی و استند

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

استند و پایه

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

پایه و استند

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

صندلی و زیرپایی

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

صندلی و زیرپایی

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

استند و پایه

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

صندلی و استند

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

پایه و استند

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

پایه و استند

استند، پایه، صندلی و زیرپایی,استند,پایه

صندلی و زیرپایی

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران