به نقل از آکاایران: موسیقی نواحی گونه ای از موسیقی است که به نغمه ها و سازها و نواهای مناطق و نواحی ایران نظر دارد و از زمانی که مطالعات و پژوهش ها درباره آن انجام شده نام هایی چون موسیقی محلی و فولکلور و اقوام و مقامی هم به این گونه موسیقایی نسبت داده شده است. با ما همراه شوید و مطالبی درمورد موسیقی نواحی مطالعه کنید.

موسیقی نواحی

آکاایران:   تا قبل از سال 50 خورشیدی، موسیقیدانان ایرانی دو واژه عمومی برای این نوع موسیقی را به کار می بردند. موسیقی محلی و موسیقی فولکلور. «فولکلور» از سنتی انگلیسی می آید و تنها واژه باقیمانده از مکتب طبقه بندی دانش در انگلستان است که بعد از رویکرد ترمینولوژی جدید به ریشه های لاتین، هنوز هم به کار گرفته می شود. در فارسی این واژه را «فرهنگ عامه»، «فرهنگ عامیانه» و «فرهنگ توده» ترجمه کرده اند.

تا پیش از جشنواره موسیقی نواحی کرمان، عمدتا  عنوان موسیقی مقامی برای این گونه موسیقی  مورد استعمال قرار میگرفت، اما بعد از این جشنواره عملا  سایر نامگذاری ها در سایه این نام قرار گفت.

 نسل اول پژوهندگان فرهنگ ایرانی، ترکیب موسیقی فولکلور را برای شناسایی موسیقی اقوام به کار بردند. در کنار آن ها واژه «موسیقی محلی» با قدمتی ناشناخته و البته بسیار متداول برای شناسایی این موسیقی در همه متون فارسی به کار گرفته شده است. اما در اواخر دهه 40، همزمان با قدرت گرفتن گرایش های فرهنگ شناسی اروپایی به خصوص فرانسویان در ایران، بازشناسی و تعریف دوباره واژه های متداول در موسیقی نیز در دستور کار مراکز دولتی مرتبط با موضوع قرار گرفت.

در اوایل دهه 50 دو واحد در رادیو تلویزیون ملی ایران به نام های «مرکز حفظ و اشاعه» و «گروه گردآوری و شناخت موسیقی بومی» شکل گرفت. اولی زیر نظر دکتر داریوش صفوت و نورعلی برومند بود و موسیقی دستگاهی ایران را مورد توجه قرار می داد و دومی با پیشنهاد فوزیه مجد، بدل به واحدی برای گردآوری موسیقی اقوام ایرانی شد. در این واحد محمدتقی مسعودیه نیز حضور داشت. با پیشنهاد این جمع، واژه های بومی و محلی در کلیه گزارش ها و مکاتبات و متون تولید شده توسط اعضا حذف شد و جای آن را «موسیقی نواحی ایران»گرفت.

حیات موسیقی ایران به حفظ موسیقی نواحی بستگی دارد

اهمیت جشنواره سراسری موسیقی نواحی از این نظر است که جشنواره ای ملی محسوب می شود. در واقع، جشنواره موسیقی نواحی باید بتواند استعدادها را در این حوزه شناسایی و معرفی و حرکتی را ایجاد کند که فضای جشنواره صرفا جشن نباشد، بلکه یک جریان دنباله دار و بالنده را رهبری کند و ارزش موسیقی ما را به تمام جامعه نشان دهد.موسیقی نواحی مختص مناطق است، از این رو ممکن است همه به آن دسترسی نداشته باشند و در این شرایط، جشنواره بهترین فرصت برای شناساندن آثار سراسر کشور است و وظیفه جشنواره است که امکان ارائه خدمات را فراهم کند.

 در حقیقت اقتصادی کردن این جشنواره کار بزرگی است، چون موسیقی نواحی نیز به این حرکت نیاز دارد. ضمن این که برای رسیدن به این موضوع به زیرساخت های لازم نیاز است.اگر بعد از مدتی باز هم جشنواره موسیقی نواحی به میزبانی استان کرمان برگزار می شود، به دلیل ظرفیت های بسیار زیاد مدیریتی، هنرمندان و موسیقی مقامی کرمان است که این امکان را فراهم می آورد.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران