.


زنگ زدن آهن و زنگ زدن آلمینیوم کدام سریعتر

1388/10/23

می دانیم که از اثرات نا مطلوب اکسیژن بر روی بسیاری از مواد و عناصر پوسیدگی، فساد و زنگ زدن است.
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که آلومینیم زودتر از آهن زنگ می زند اما این زنگ زدگی به رنگ بدنه ی خود آلومینیم است و پس از زنگ زدن لایه ای به عنوان عایق روی هسته ی آلومینیم را پوشانده و مانع از رسیدن اکسیژن به آن می شود، در حالی که آهن دیرتر از آلومینیم زنگ می زند اما زنگ زدگی آن به صورت پوسته شدن است و رنگ نامطلوبی در برابر آهن دارد.
پس بنابر این زنگ زدگی آلومینیم دارای اثرات مثبت و زنگ زدگی آهن اثری منفی و مخرب دارد و باید در این گونه موانع از انواع ضد زنگ ها استفاده کرد.

sweetbane.com

زنگ,زدن,آهن,زنگ,زدن,کدام,-آکاایران,زنگ,آهن,اثرات,گونه,دانیم,مواد,زدن,پاسخ,منف,پاسخ,اثرات نا مطلوب اکسیژن,زند,اثرات,اثرات,لایهمطالب مرتبط