loading...
 


نامهای ایرانی

ف

فتانه

از نامهای کردی برای دختران

د

فدا

قربانی(نامی کردی)

پ

فراز

بلندی و شکوه

د

فرامرز

شکوه مرزداری-نام پسر رستم دستان

پ

فرانک

سیاه گوش،نام مادر فریدون، نام همسر بهرام گور ساسانی

د

فراهان

محل شکوه و جلال

پ

فربد

مناعت،بزرگی

پ

فرجاد

دانشمند و فاضل

پ

فرخ

تابان و زیبا-نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان

پ

فرخ پی

نیک پی و نیک قدم

د

فرخ داد

مبارک آفریده شده

پ

فرخ رو

دارای صورت زیبا

د

فرخ زاد

مبارک زاد-رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان است

پ

فرخ لقا

دارای چهره زیبا،خوشگل

د

فرخ مهر

زیبا چون خورشید

پ

فرداد

داده شکوه و زیبایی

د

فردیس

بهشت،بوستان

د

فردین

یگانه،شکوه دین،مخفف فروردین ماه اول بهار

پ

فرزاد

زاده فر و شکوه

پ

فرزام

شایسته و لایق(نامی کردی)

پ

فرزان

عاقل،حکیم،دانشمند

پ

فرزانه

دانشمند

د

فرزین

عالم،وزیر دربار

پ

فرشاد

شادمان،مسرورو،خوشحال

پ

فرشته

فرستاده الهی و آسمانی

د

فرشید

درخشانتر،نام برادر پیران ویسه

پ

فرمان

دستور،حکم

پ

فرناز

دارای ناز فراوان

د

فرنگیس(فری گیس)

نام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش

د

فرنود

دلیل و برهان

پ

فرنوش

شکوه،نام پادشاه باستانی ماد

پ

فرنیا

نامی برای پسران

پ

فروتن


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

لیست اسامی بهترین فیلم های مذهبی , نام های مرتبط با آشپزخانه صنعتی , جانوری که اول اسمش ق باشد , شهر ما اسم اولش ماهرویان , کلمه مخفف گل روی کیبورد , اسم فامیل با فتبلیغات