قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ - مقالات مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

قشنگ ترین نامهای اصیل ایرانی یا پارسی که برخی از این نامها یاد آور تاریخ این مرز و بوم می باشد نامها به همراه معنی آن ارائه می گردد...قشنگترین نامهای اصیل ایرانی

 

پ

پارسا

پاکدامن،زاهد

پ

پاکان

پاکها(نام کردی)

د

پاکتن

نیکوچهر،پاکیزه تن

پ

پاکدخت

دختر پاک

د

پافته آ

همسر ارتادس که مادها او را به کوروش هدیه کردند اما نپذیرفت.

د

پدرام

آراسته،نیکو،شاد

پ

پرتو

روشن،تابش

د

پرشنگ

تابش،آتش پاره

د

پرستو

پرنده مهاجر

د

پرویز

پیروز،لقب خسرو دوم پادشاه ساسانی

پ

پردیس

بهشت،باغ و بستان

د

پرهام

از اشخاص بسیار ثروتمند در زمان بهرام گور

پ

پژمان

افسرده ، غمگین

پ

پژوا

بیم و هراس

د

پرنیا

پارچه حریر

د

پشنگ

میله آهنی – نام پدر افراسیاب

پ

پروانه

حشره ای زیبا که خود را به شعله میزند

د

پروین

ثریا – ستارگان کوچک نزدیک به هم

د

پری

فرشته،جن،همزاد

د

پریچهر

زیبا روی،نام زن جمشید شاه

د

پریدخت

دختر پری،همسر سام نریمان و مادر زال

د

پریسا

همچون پری

د

پرناز

پری نازدار

د

پریوش

پری روی،فرشته روی

د

پریا

کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه میگردد

د

پوپک

هدهد

د

پوران

جانشین،یادگار

د

پوراندخت

نام دختر خسرو پرویز

د

پوریا

پهلوان خوارزمی ملقب به پوریای ولی

پ

پولاد

آهن سخت و کوبیده،نام پهلوان ایرانی زمان کیقباد

پ

پویا

رونده و دونده(نامی کردی)

پ


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

باشگاه پرواز دخترونه پسرونه , نام های با معنای سفر , اسم هایانی اصیل ایر , نما نامهای ایرانیان , معانی نامهای خوراکی , افعال فارسی با پ

قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ گردآوری توسط بخش قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی، اسم دختر، اسم پسر سایت آکاایران
تبلیغات