.


قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ب

1392/08/10

قشنگترین نامهای پارسی با حرف اول ب را از جدول زیر انتخاب کنید در لینک های زیر تمامی حروف نامهای پارسی وجود دارد


قشنگترین نامهای اصیل ایرانی ,نام پارسی,نام اصیل ایرانی

قشنگ,ترین,ایرانی,حرف,مقالات,مفید,آکا,پارسی,پارس, ,حروف,شاه,ماه 

ب

بابک

پدر کوچک،جد اردشیر،پسر ساسان

پ

باپوک

کولاک (نامی کردی)

پ

باربد

پرده دار،موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویز

پ

بارمان

لایق – نام افسر افراسیاب

پ

بامداد

پگاه – سپیده دم – نام پدر مزدک

پ

بامشاد

کسی که در سحرگاهان شاد است – نوازنده مشهور دربار ساسانیان

پ

بانو

خانم،ملکه،لقب آناهیتا الهه نگهبان آب

د

بختیار

خوشبخت،خوش اقبال

د

برانوش

مهندس رومی که پل شوشتر را در زمان شاپور ساسانی ساخت

پ

بردیا

پسر کوروش بزرگ

پ

برزو

بلند قامت،پسر سهراب و نوه رستم دستان

پ

برزویه

طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله و دمنه از هندی به پهلوی

پ

برزین

بلند بالا و تنومند – از پهلوانان ایران-نام پسر گشتاسب

پ

برمک

از وزیران ساسانی – نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ

پ

بزرگمهر

خورشید بزگ-نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانی

پ

بنفشه

گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتا طولانی

د

بوژان

رشد کرده(نام کردی)

د

بویان

خوشبو(نام کردی)

د

بهادر

شجاع و دلاور

پ

بهار

شکوفه و گل – سه ماه اول سال شمسی

د

بهارک

بهار کوچولو

د

بهاره

بهاری

د

بهتاش

خوب و مانند

پ

بهداد

نیک آفریده شده

پ

بهرام

پیروز،ایزد پیروزی در آئین زرتشت،لقب برخی از پادشاهان ساسانی

پ

بهدیس

خوش رنگ،خوشگل

د

بهرخ

زیبا چهره،قشنگ

د

بهرنگ

خوش رنگ

پ

بهروز

خوشبخت،نیکبخت

پ

بهزاد

نیک نژاد،مینیاتوریست مشهور صفویان،نام اسب سیاوش

پ

بهشاد

خوشحال و شاد

د

بهمن

نیک اندیش،برف انبوه که از کوه فرو میریزد – جانشین اسفندیار

پ

بهناز

خوش ناز،با ناز،طناز

د

بهنام

نیک نام

پ

بهنود

سلامت عافیت

پ

بهنوش

کسی که نیک مینوشد

پ

بیتا

بی همتا ، بی مانند

د

بیژن

ترانه خوان،جنگجو – پسر گیو و دلداده منیژه

پ

name-iran.blogfa

قشنگترین نامهای ایرانی با حرف ز-ژ-س
نامهای غیر متعارف ایرانی
قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ
قشنگترین نامهای ایرانی با حرف گ-ل
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ت
قشنگترین نامهای ایرانی باحرف ف-ق-ک
قشنگترین نامهای ایرانی با حرف د-ر
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف الف
قشنگترین نامهای اصیل ایرانی
قشنگترین نامهای ایرانی با حرف ن-و-ه-ی
قشنگترین نامهای ایرانی با حرف م
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ش-ط-غ
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ج
قشنگ ترین نام های ایرانی باحرف چ-ح-خ
قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف بمطالب مرتبط