قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف الف - مقالات مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف الف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف الف
قشنگ ترین نامهای ایرانی ,نام ایرانی ,نام فارسی

نام

معنی و ریشه

دختر یا پسر

الف

آباد سالم، آراسته، تندرست، مرفه پ
آبادیس اسم یکی از پزشک های دوره هخامنشی پ
آباریس موبد مشهور سلسله هخامنشی پ
آباقا اسم فرزند هلاکوخان مغول، دومین ایلخان مغول پ
آباگران نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی پ
آب ناهید اسم زنی است در منظومه ویس و رامین د
آبان آسا مانند آبان، آبان ماه تغییر آب و هواست در نتیجه آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد د
آبان داد داده آبان، کسی که در ماه آبان متولد شده است د

آّبان

نام ایزد نگهبان در کیش زرتشت

پ

آبان دخت

نام زن داریوش سوم(شاه هخامنشی)- دختر آبان

د

آبان زاد زاده ی آبان، کسی که در ماه آبان به دنیا آمده باشد پ
     

آبتین

نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

پ

آتوسا

قدرت و توانمندی- دختر کوروش بزرگ و زن داریوش اول

د

آذر

آتش- ماه نهم سال شمسی

د

آذردخت

دختر آتش – دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است

د

آذرنوش

شیرین و دل انگیز

د

آذین

زیور- طلق نصرت،تزئین، آرایش

پ

آراد

نام فرشته موکل روز 21 از ماه پنجم در آئین زرتشت

پ

آرزو

کام،مراد،معشوق،امید

د

آرش

درخشان،آفتاب،جد بزرگ اشکانیان

پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگر منوچهر

پ

آرشام

بسیار قوی – پدر بزرگ داریوش بزرگ(شاه هخامنشی)

پ

آرمان

آرزو – خواهش – امید

پ

آرمین

آرام گرفتن- پسر کیقباد پادشاه پیشدادی

پ

آرمیتا

آرامش یافته – کلمه ای که زرتشتی است.

د

آریا

آزاده ، نجیب – یکی از پادشاهان ماد – مهمترین نژاد ایرانی(آریایی)

پ

آریافر

دارنده شکوه آریایی

پ

آریامهر

دارنده مهر ایران-از سرداران داریوش سوم

پ

آرین

سفید پوست اریایی

پ

آزاد

دلیر و بی باک ، رها

پ

آزرم

شرم ، مهر ، محبت

د

آزرمدخت

یکی از ملکه های ساسانی

د

آزیتا

آزاده

د

آفرین

تحسین و ستایش و شادباش،آفریننده

د

آکو

قله کوه،قبیله ای از کردها(نام کردی)

 

پ

آناهیتا

الهه آب

د

آونگ

شبنم – نام کردی

د

آهو

شاهد،معشوق،یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار

د

آیدا

شاد – ماه

د

آیدین

شفاف و روشن

پ

اتابک

پدر بزرگ- مربی کودکان و شاهزادگان

پ

اتسز

لاغر و استخوانی – از پاشاهان خوارزم

پ

اختر

ستاره – علم – درفش

د

اُرُد

خیر و برکت- فرشته نگهبان ثروت – نام چند تن از پادشاهان اشکانی

پ

اردشیر

شیر زیبا – اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان

پ

اردوان

نام پادشاهان معروف اشکانی

پ

ارژن

درختی با چوب بسیار محکم (نامی کردی)

پ

ارژنگ

آرایش،کتاب مانی نقاش،دیوی که رستم در هفتخوان کشت

پ

ارسلان

شیر،دلیر و شجاع – نام پادشاه سلجوقی

پ

ارغوان

نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ

د

ارمغان

هدیه،تحفه،سوغات

د

اَرَنواز

نواز شده اهورا – دختر جمشید شاه پیشدادی

د

اِستر

ستاره – برادر زاده ی مردخای و زن خشایار شاه

د

اسفندیار

پاک آفریده شده – پسر گشتاسب که به دست رستم کشته شد

پ

اشکان

منسوب به اشک – بنیانگذار سلسله پارتها

پ

اشکبوس

پهلوان کوشانی که به کمک افراسیاب آمد،اما به دست رستم کشته شد

پ

افسانه

داستان،سرگذشت،حکایت گذشتگان

د

افسون

سحر و جادو – حیله و تزویر

د

افشین

با همت

پ

امید

انتظار،آرزو

پ

انوش

استوار و جاوید – دخت مهرداد هشتم

د

انوشروان

دارنده روح جاویدان- لقب خسرو اول پادشاه ساسانی

پ

اورنگ

عقل و کیاست،تخت شاهی

پ

اورژن

شکست دهنده – دشمن برانداز

پ

اوستا

نام کتاب آسمانی دین زرتشت

پ

اهورا

صاحب ،فرمانروای دانا،خدای دین زرتشت

پ

ایاز

بزرگ و پاینده- نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی

پ

ایران

محل زندگی آریاییها

د

ایراندخت

دختر ایران

د

ایرج

یاری دهنده آریاییها – پسر فریدون،پادشاه و پهلوان ایرانی

پ

ایزد یار

کسی که خداوند یار اوست

پ

 name-iran.blogfa

قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف الف گردآوری توسط بخش قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی، اسم دختر، اسم پسر سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات