گیاه گل آتشین

گیاه گل آتشین - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه گل آتشین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +گل +آتشین را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه ل تشین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26498.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ل تشینa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: یاه ند ساله میشه سبز ا یمه زان ننده ه رتفاع ۳۰ سانتی تر ستردگی ۲۳ سانتی تر ست. رگ ای ن سرنیزه ی کل سبز، بی وده ل ای صورتی م نگ ن ر هار تابستان اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26498.html"><div class="mzc"><strong>یاه ل تشین strong>div>گیاه گل آتشین,نام علمی گیاه گل آتشین,نگهداری از گیاه گل آتشینa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه ل تشین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26498.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه ل تشینa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Cruciferae<br/> ام علمی: Aethionema qrandiflorumspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان فتابی اک غنی لیائی ا زهکشی وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ست.<br/> زدیاد:<br/>ز ریق تهیه لمه وب رم ر هار ا اشت ذر ر پائیز مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه گل آتشین شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رونده آتشین

گیاه گل آتشین گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات