در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد گیاه فروکاکتوس را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

گیاه فروکاکتوس

به نقل از آکاایران: کاکتوس کند رشد به رنگ آبی، سبز و کروی شکل که پس از چند سال فرم استوانه ای پیدا می کند، به ندرت گل های قرمزرنگ آن در تابستان ظاهر می شوند... 

گیاه فروکاکتوس,نگهداری گیاه فروکاکتوس,آشنایی با گیاه فروکاکتوس

گیاه فروکاکتوس

ـ خانواده: Cactaceae
ـ نام علمی: Ferocactus latispinus

ـ نیازها:
به مکان پر نور و آفتاب مستقیم، کمپوست کاکتوس، رطوبت کم و کوددهی ماهیانه نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی گراد است و تعویض گلدان در بهار صورت می گیرد.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر و پاجوش در بهار امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران


کاکتوس

گیاه فروکاکتوس

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد گیاه فروکاکتوس را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. گیاه فروکاکتوس به نقل از کاکتوس کند رشد به رنگ آ
تبلیغات