گیاه شقایق مزرعه

گیاه شقایق مزرعه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه شقایق مزرعه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +شقایق +مزرعه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یاه قایق زرعه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26318.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه <a class="hlink" title="قایق زرعه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26318.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قایق زرعهa>a>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26318.html"><div class="mzc"><strong>یاه قایق زرعه strong>div>گیاه شقایق مزرعه,پرورش گیاه شقایق مزرعه,نگهداری از گیاه شقایق مزرعهa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یاه قایق زرعه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26318.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یاه قایق زرعهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Papaveraceae<br/> ام علمی: Papaver rhoeas Mother of Pearl<br/>&nbsp;<br/>یاه ک ساله ه لندی ۹۰ ستردگی ۳۰ سانتی تر ست. ارای اخ رگ رکدار رگ ای وب ار وده ل ای اسه ی کل ن ه نگ ای نفش صورتی م نگ ر تابستان اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه کان فتابی ا یمه سایه اک رطوب ا زهکش وب یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۵- رجه سانتی راد ی اشد.<br/>&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر هار ا پائیز مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>
گیاه شقایق مزرعه گردآوری توسط بخش گل، گیاهان آپارتمانی، باغبانی، پرورش گیاهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات