مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - گیاه شاپسند دایمی
 
گیاه دائمی به بلندی ۵/۱ متر و گستردگی ۵۰ سانتی متر است. دارای برگ های سبز تیره و گل های ارغوانی رنگ می باشد که روی ساقه های باریک در تابستان و یا پائیز ظاهر می شوند... 

گیاه شاپسند دایمی - مقالات مفید آکا

  ـ نیازها:
به مکان آفتابی و خاک با زهکشی خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی گراد است. جهت کاشت در ردیف پشتی حاشیه های گل کاری مناسب است.
 
ـ ازدیاد:
از طریق قلمه ساقه در اواخر تابستان یا پائیز و کاشت بذر در بهار یا پائیز امکان پذیر می باشد.

منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 

تبلیغات