گیاه ژربرا

گیاه ژربرا - مقالات مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه ژربرا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گیاه +ژربرا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد یاه ربرا&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - یاه ربرا<br/>&nbsp;<br/>ه قل ز کاایران: یاه ائمی ا یشه عمیق رگ ای سرنیزه ی کل ه ارای وب ای عمیق وده سطح وئی نها سبز تیره سطح زیرین م نگ تر رکدار ست، ول نها ین ۵ - ۵ سانتی تر ست. ل ای رمز، ارنجی ه طر ۲ - سانتی تر ز واخر هار تا واخر تابستان اهر ی وند...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26308.html"><div class="mzc"><strong>یاه ربرا strong>div>گل ژربرا,پرورش گل ژربرا,عکس گل ژربراa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یاه ربراspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>کان املاً فتابی، اک سبتاً اصلخیز ارای زهکش وب، ر تابستان ر فته ک ار خاک گلدان ا ا ود تعادلی ایع تقویت موده ر صل زمستان یز اک ا رطوب گه ی ارند. داقل مای ابل تحمل ن ۵ رجه سانتی راد ست.<br/>&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر مای ۸ - ۳ رجه سانتی راد ر صل پائیز ا ول هار ا تقسیم یاه ر ول هار ا تهیه لمه ر صل تابستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه ژربرا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گیاه انقوره چیست

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات