گیاه دراسنا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گیاه دراسنا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک گیاه دراسنا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="گیاه دراسنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26305.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه دراسناa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ین راسنا ارای رگ ای سرنیزه ی پهن سبزرنگ ر اشیه سفید نگ ی اشد. ه صورت ند اخه یز ی توان ن ا پرورش اد...&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26305.html"><div class="mzc"><strong>گیاه دراسنا strong>div>گیاه دراسنا,گیاه دراسنا پرچمی,گیاه دراسناa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="گیاه دراسنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/baghbani/26305.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گیاه دراسناa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> انواده: Agavaceae<br/> ام علمی: Dracaena deremensis Warneckeispan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یازها:<br/>ه حیط سایه، فتاب، مپوست لدانی ومی تغذیه اهیانه ا ود ایع یاز ارد داقل مای ابل تحمل ن ۳ رجه سانتی راد ی اشد. یاه عیف ا ی توان ر صل هار ر زدیکی سطح اک طع مود تا جدداً یاهی وان اداب ز پایه ن تولید ود (وان ردن یاه).<br/>&nbsp;<br/> زدیاد:<br/>ز ریق اشت ذر ر مای ۲۰ ۸ رجه سانتی راد ر هار تهیه لمه یمه سیده ر تابستان مکان پذیر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گیاه دراسنا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آموزش تکثیر دراسنا کامپکت , آموزش تکثیر دراسنا کامپک , برگ زرد دراسينا كامپكت , دراسنا کامپکت , گیاه دراسنا , گل دراسنا

اخبار اکاایران

تبلیغات