در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد گیاه پوتوس طلایی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

گیاه پوتوس طلائی

گیاه پوتوس طلایی,کاشت گیاه پوتوس طلائی,نگهداری از گیاه پوتوس طلائی

پوتوس طلایی

ـ خانواده: Araceae
ـ نام علمی: Scindapsus aurus 

ـ نیازها:
مکانی روشن دور از تابش مستقیم آفتاب تابستانی، هوای گرم و نسبتاً مرطوب، حداقل دمای مورد نیاز آن در زمستان ۱۸ـ ۱۵ آبیاری زمانی انجام شود که سطح خاک گلدان خشک شده است، مخلوط خاک معمول گلدانی برای آن مناسب است

از فروردین تا آبان ماه هر دو هفته یک بار از کود مایع با غلظت ۳ گرم در لیتر استفاده کنید. جوانه های سرشاخه ها را حذف کنید تا رشد شاخه های جانبی بیشتر شود.
 
ـ ازدیاد:
از طریق ریشه دار کردن قلمه های سرشاخه و ساقه به طول Cm۱۰ در آب و یا پیت ماس مرطوب در دمای C ۲۴ - ۲۱.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی اکاایران

آکا

گیاه پوتوس طلایی، گیاه پوتوس طلائی - آکا

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد گیاه پوتوس طلایی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. گیاه پوتوس طلائی پوتوس طلایی ـ خانواده: Arac
تبلیغات