در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد درختچه بانکسیا را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: درختچه ایست همیشه سبز و پرپشت، بومی استرالیا، با برگ هائی در حاشیه دندانه دار به رنگ سبز تیره و سطح زیرین سبز، خاکستری، هر گل مجموعه ایست از تعداد زیادی گل های کوچک قرمز رنگ، تا آخر زمستان و اول بهار ظاهر می شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۲ متر می رسد...

درختچه بانکسیا,پرورش درختچه بانکسیا,نگهداری از درختچه بانکسیا

درختچه بانکسیا

ـ خانواده: Proteaceae
ـ نام علمی: coccinea Banksia

ـ نیازها:
مکان آفتابی، خاک ماسه ای با زهکشی خیلی خوب که میزان فسفات و نیترات آن پائین باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی گراد است.
 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار امکان پذیر است.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران


درختچه بانکسیا

درختچه بانکسیا

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد درختچه بانکسیا را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. به نقل از درختچه ایست همیشه سبز و پرپشت، بومی است
تبلیغات