گیاه استوکزیا
 
ـ خانواده: Compositae
ـ نام علمی: Stokesia laevis
 
گیاه دائمی با برگ های روزت همیشه سبز که گل های بنفش، آبی به تعداد زیاد در فصل تابستان ظاهر می شوند. برگ ها باریک و کشیده هستند. حداکثر بلندی و گستردگی آن ۴۵، ۳۰ سانتی متر است... 

 گیاه استوکزیا - آکا


ـ نیازها:
مکان آفتابی، خاک حاصلخیز که دارای زهکشی خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.
 
ـ ازدیاد:
از طریق تقسیم گیاه در بهار یا کاشت بذر در فصل پائیز امکان پذیر است.

ویستا

تبلیغات