گیاه اریترونیوم زرد
 
ـ خانواده: Liliaceae
ـ نام علمی: Erythronium tuolumnense
 
گیاهی دائمی پیازی به بلندی ۳۵ - ۲۰ و گستردگی ۸ سانتی متر است دارای برگ های سبز بیضی شکل بوده و گل های زرد رنگ آن در بهار ظاهر می شوند... 

 گیاه اریترونیوم زرد - آکا

 
 
 
ـ نیازها:
به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و دارای زهکش خوب نیاز دارد. آب و هوای خنک را بیشتر می پسندد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد. باید پیازها در طول دوره استراحت کمی رطوبت داشته باشند.
 
ـ ازدیاد:
از طریق تقسیم گیاه پس از اتمام گل دهی امکان پذیر است.

ویستا

تبلیغات