گیاه آرمریای سفید
 
 
گیاه دائمی و همیشه سبز به بلندی ۵۰ و گستردگی ۳۰ سانتی متر است. دارای برگ های سرنیزه ای شکل بوده و گل های سفید آن در تابستان ظاهر می شوند... 

گیاه آرمریای سفید - آکا

ـ نیازها:
مکان کاملا آفتابی، خاک لومی یا ماسه ای که دارای زهکش خوب باشد. پس از پایان گل دهی تمامی ساقه ها را از انتها حذف می کنند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در پائیز، تقسیم گیاه در اوایل بهار و تهیه قلمه در تابستان امکان پذیر است.

تبلیغات