گیاه سنبل
 
یکی از گیاهان آپارتمانی که بسیار زیبا و در رنگ های متنوع وجود دارد سنبل است. در واقع سنبل یک گیاه آپارتمانی نیست اما کشت مصنوعی سنبل ها برای استفاده از آنها در آپارتمان با انتخاب پیازی درشت که پیرامون آن دست کم ۱۶ سانتیمتر باشد آغاز می شود...

گیاه سنبل - آکا

آنگاه  پیاز سنبل را در گلدانی کوچک و در خاکی سبک و سالم که حاوی خاک شن دار و خاک برگ باشد می کارند به صورتی  که بیش از دوسوم پیاز داخل خاک نشود. آنگاه آن را در محلی خنک و یا داخل یک ظرف شیشه ای قرار می دهند و روی پیاز را با خاک سبکی می پوشانند و مدت شش هفته در این شرایط نگهداری می کنند و بالاخره گلدان را به محلی که حرارتی معتدل دارد می آورند و در اینجاست که به زودی شروع به گل دادن می کند.
برای کاشتن آنها در تنگ های بلورین نیز همین شیوه به کار می رود به این صورت که ابتدا آنها را در محلی تاریک و در حرارتی بین ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد نگهداری می کنند تا ریشه ها به حد کافی رشد کنند و سپس آنها را به آپارتمان های نسبتا گرم با حرارت ملایم می برند تا به گل بنشیند. گل سنبل در گلدان یا جام یا تنگ بلورین بین ماه های دی و فروردین به دست می آید.  
 
 

تبلیغات