گیاه بژریا
گیاه بژریا از انواع گل های زیبا در انواع و رنگ های مختلف است که به راحتی می توان آن را در فضای آپارتمان پرورش داد. این گیاه برای رشد نیازمند آب و هوای مرطوب و معتدل است. از این رو توصیه می شود آن را در محیطی گرم که دمای آن حداقل ۱۷ درجه سانتیگراد باشد با رطوبت کافی پرورش دهید.

گیاه بژریا - آکا

 قبل از کاشت گلدانی را در اندازه متوسط انتخاب کرده و آن را از خاک غنی از هوموس و بارورکننده های آلی پر کنید.
خاک قلیایی و آهکی مانع از رشد گیاه می شود. گلدان ها را در مکانی نورگیر و در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید. این گیاه برای رشد نیاز به آبیاری منظم دارد. آبیاری گیاه باید حداقل دوبار در هفته انجام شود. قبل از آبیاری مجدد دقت کنید خاک گیاه مرطوب باشد. استفاده از بارورکننده های محلول هر یک ماه یکبار به رشد بهتر گیاه و تقویت آن کمک می کند.خاک گیاه باید اسیدی و بین شش تا شش و نیم باشد.تکثیر گل بژریا از طریق تقسیم بوته و بذر امکان پذیر است.

 

تبلیغات