.


کاج سوزنی تزئینی

1394/02/16

مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - کاج سوزنی تزئینی
کاج تزئینی از انواع گیاهان زیبا و سازگار با محیط آپارتمان است. این گیاه را می توان به راحتی در محیط آپارتمان پرورش داد...

باغبانی,گیاهان آپارتمانی,گلها

کاج سوزنی تزئینی

کاج سوزنی,کاج سوزنی برگ,کاج سوزنی آپارتمانی,کاج سوزنی تزئینی,نگهداری کاج سوزنی,درخت کاج سوزنی,گل کاج سوزنی,گیاه کاج سوزنی,روش نگهداری کاج سوزنی,روش تکثیر کاج سوزنی,گل و گیاهان آپارتمانی

فصل پائیز برای کاشت  آن مناسب است. قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک سبک، مرطوب و غنی از ماسه پرکنید و نهال را در آن بکارید. آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل سه بار در هفته انجام گیرد.
برای زهکشی بهتر خاک می توان در کف گلدان دو یا سه سوراخ ایجاد کرد یا از یک زیرگلدانی بزرگ استفاده کرد.
گلدان ها را در نورگیرترین قسمت آپارتمان قرار دهید، اما باید از تابش مستقیم نور خورشید به گیاه خودداری شود.
مناسب ترین درجه حرارت اتاق ۱۵ درجه سانتی گراد است اما دمای پائین را نیز تحمل می کند. مناسب ترین PH خاک برای رشد بهتر گیاه، شش است.

ویرایش و تلخیص:آکاایران مطالب مرتبط