جشنواره های سنتی

مراسم شکر گزاری به درگاه ایزد منان

آئین سنتی شیردوشان هرساله در اواخر اردیبهشت ماه با انجام شیر دوشی و قربانی کردن گوسفندان و تقسیم بخشی از آن بین نیازمندان برگزار می شود، رسمی دیرپا که شکر گزاری به درگاه ایزد منان و عرض ارادت به بارگاه امامزاده جلیل القدر این خطه برای آغاز فصلی نو از کار و تلاش و تولید دست مایه اصلی آن است.

عشایر و دامداران این منطقه هرساله هنگام بردن دام ها به کوهستان به سمت بارگاه مطهر امامزاده محمد دیباج آمده و نخستین شیر دوشی سال را با صلوات مکرر بر محمد و آل محمد(ص) آغاز می کنند و هر دامدار نیمی از شیر گله خود را بین مردم و مستمندان تقسیم و نیم دیگر را به متولی امامزاده تقدیم می نماید تا با فروش آن بخشی از هزینه های این مکان مقدس تأمین شود.

آیین سنتی شیردوشان

بارگاه مطهر امامزاده محمد دیباج

شیر دوشی

آئین های سنتی

برگزاری جشنواره شیردوشان در دیباج

رسوم مردم دامغان

آداب و رسوم مردم ایران

آئین سنتی شیر دوشان شهر دیباج دامغان

فرهنگ زندگی

منبع:basijnews.ir


تبلیغات