loading...

کریسمس در مجارستان
کودکان مجارستانی پیش از کریسمس روز 6 دسامبر به استقبال کریسمس می روند و پیش از خواب کفشهای تمیز خود را مقابل در یا پنجره می گذارند تا هدیه بابانوئل را دریافت کند.

کریسمس در مجارستان

صبح روز بعد آنها با اسباب بازیها و شمعهای کوچکی در کیسه های قرمز رنگ رو به رو می شوند. شب پیش از کریسمس نیز کودکان با خانواده های خود کنار درخت کریسمس جمع می شوند و هدایایی خوراکی چون شکلات و آب نبات به یکدیگر می دهند. ماهی تازه با برنج و سیب زمینی و شیرینی خانگی به عنوان دسر بخشهای مختلف شام شب کریسمس در مجارستان است و هدایای کریسمس پس از خوردن شام تبادل می شود. کودکان همراه والدین خود در مراسم عشای ربانی که نیمه شب برگزار می شود شرکت می کنند.تبلیغات