نحسی عدد 13


نحسی عدد 13

خشایارشاه در زمان حکومتش قصد حمله به یونان را کرد ولی ملکه ی دربار که به بانوی ایرانی معروف است با این کار مخالفت کرد. در 13 فروردین 77000 ایرانی را در خانه هایشان کشتند.


خشایارشاه در زمان حکومتش قصد حمله به یونان را کرد ولی ملکه ی دربار که به بانوی ایرانی معروف است با این کار مخالفت کرد و گفت ما ۱۲۷ ایالت داریم و برای چه باید همچین کشوری را تصرف کنیم.
مردخای وزیر یهودی خشایار او را تحریک کرد که همسرش یا همان ملکه سودای حکومت فرزندش را دارد و می خواهد تو را با زهر مسموم کند و بکشد.به دلیل این حرف بی اساس خشایار همسرش را طلاق داد و بعضی تاریخ نویسان می گویند او را مجبور کرد که در مقابل افسرانش برهنه راه برود.بعد از این قضایا پادشاه(خشایار) به فکر ملکه ای دیگر برای خود افتاد.وزیران به او گفتند که زیباترین زن ها را از سرتاسر ایران برایت گرد می آوریم.بعد یک سال جستجو برای پیدا کردن زنان زیبا از جای جای ایران در عید نوروز جدید افرادی گرد آمدند.هاداسا دختر برادر مردخای یهودی نیز جزء این دسته بود.مردخای چند ماه قبل از این موضوع و اتفاق به هاداسا گفته بود که پشت پرده به طوری که خشایار او را نبیند برای او داستان های عاشقانه تعریف کند.به همین دلیل تا در آن گردهمایی زنان زیبا هاداسا کلامی از زبانش بیرون آمد خشایار او را انتخاب کرد و گفت من این زن را برای همسری می خواهم.البته مردخای نام او را که یک نام یهودی بود به استر(نام ایرانی) تبدیل کرد.
بعد از چند روز هامان وزیر لایق ایرانی به خشایار گفت که این یهودیان امپراطوری را به فساد کشیده اند و باید آنان را از مملکت اخراج کنیم.خشایارشاه راضی شد و این قضیه را با استر در میان گذاشت.
استر به عمویش(مردخای) این خبر را رسانید و مردخای با خشایارشاه صحبت کرد و آنقدر از هامان بد گفت که آن را تحریک کرد که او و آشنایان و دوستان و طرفدارانش را بکشند. بنابراین در ۱۳ فروردین ۷۷۰۰۰ ایرانی را در خانه هایشان کشتند.
اینها همشان اقتباس شده از کتا بهای عهد عتیق که کتاب معتبر یهودیان است و استر می باشد.

نحسی عدد 13 3.9/5 18
منبع : rahe-porkhon.blogfa.com

تبلیغات