loading...
عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا
عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا

طرفداران این فیلم برخی اوقات تا جایی می روند که مراسم جشن عروسی خود را به شیوه جنگ ستارگان یا با پوشش و چهره پردازی آنها برگزار می کنند.
جنگهای ستاره‌ایی، یا چنان که مشهور شده‌ است جنگ ستارگان، نام شش‌گانهٔ به یاد ماندنی جورج لوکاس است که جای پای خود را در فرهنگ عامه بسیار محکم کرده و تبدیل به یک پدیدهٔ فرهنگی قرن بیستم و بیست و یکم میلادی شده‌است. طرفداران این فیلم برخی اوقات تا جایی می روند که مراسم جشن عروسی خود را به شیوه جنگ ستارگان یا با پوشش و چهره پردازی آنها برگزار می کنند.

عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا
عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا


عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا
عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا


عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا
عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا


عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا
عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا


عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا
عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا


عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا
عروس و دامادهایی که به سبک جنگ ستارگان ازدواج کردند + تصاویر - آکا
منبع : seemorgh.comتبلیغات