loading...


سرزمین ایلام با حوزه سیاسی فعلی به واسطه همجواری با استانهای همچون کرمانشاه،لرستان و خوزستان تنوعی از نژادها وگویشهای ایرانی را در خود جای داده است مردمانی که در این دیار می زیسته اند به مانند سایر مناطق همجوار  دارای فرهنگی قوی و آیینهای سنتی خاص خود بوده که گاهی از همسایگان خویش به عاریت گرفته و به آن رنگ و بوی محلی داده اند.

 

آیین سنتی (چمر) یکی از این رسوم محلی است که عده ای را عقیده بر آن است که ابتدا از لرستان وارد ایلام شده و رنگ و بوی محلی (کردی) گرفته است اجرای مراسم آیینی (چمر) در بین جامعه عشایری غرب کشور از ریشه های اعتقادی و برخاسته از متن مفاهیم ارزشی این قوم مایه می گیرد که برای تکریم و تجلیل نمودن از فقدان شخصیتها، انسانهای مصلح و خدا جو ، دلاور وشجاع ، متهور و مورد احترام اقشارمردم بر پا می شود .        

 

چمر نوعی مراسم ویژه سنتی و نمایش تصویری و عینی از آیین مرثیه ای و عزاداری محلی است که می توان آن را در  قلمرو تعزیه به شمار آورد. این سوگ-آواز پیشینه ای کهن دارد , با اساطیر آغاز دوره نوسنگی ارتباط می یابد که در ایران ، فینیقیه و اسکندریه این مراسم را بعد از برداشت گندم یعنی زمان خشکیدن گیاهان انجام می دادند.


مراسم چمر را به فاصله یک تا سه هفته بعد ازمرگ متوفی انجام می دهند و سبب این تاخیر آن است که صاحب عزا پیک هایی را به مناطق و اطراف می فرستد تا از طوایف و تیره های که با آنان ارتباط دارند برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورند،برای انجاممراسم سنتی چمر - آکا

 

تدارک برگزاریمراسم سنتی چمر - آکا

 

نحوه حضور و مشارکت درمراسم سنتی چمر - آکا

 

ب-استقبال کنندگان گروه زنان:
این گروه که از بستگان درجه یک خانواده عزادار هستند با سربندهای تیره و لباسهای مشکی و صورت خراشیده  و پیشانی و شانه های گل گرفته شده به نحوی که چادر و عبای مشکی آنها بر روی شانه ها افتاده به استقبال زنان مدعو می روند و با حرکتهای موزون هر دو دست که  روی صورت، به صورت مماس فرود می آید و با گفتن عبارت(وی وی)وای وای صورت می گیرد که این عبارت به طور ریز و تند و سریع تکرار می شود سپس زنان مدعو را به جایگاه و یا محل استقرار گروه زنان (مویه خوان یا مور آر )مشایعت و همراهی می نمایند..


اجرایمراسم سنتی چمر - آکا

 

سپس زنان جدای از مردان و در گوشه ای از میدان صفوف فشرده ای را تشکیل می دهند و  عده ای از زنان که به (مور آرها) معروف هستند و صدای رسا و دل انگیز دارند به دور کتل حلقه زده و به صورت جمعی یا انفرادی اشعاری غم انگیز در رثای متوفی می سرایند در نزدیکی ظهر از میهمانان جهت صرف نهار در سیاه چادرهای که قبلاً در یک یا دو ردیف برپا شده اند دعوت به عمل می آورند .

 

غذای چمر معمولاً چلو گوشت است که در سینی های بزرگ و برای هر سه یا چهار نفر یک سینی گذاشته می شود پیش از غروب آفتاب مردان و زنان گرد علم و کتلها جمع می شوند و پس از شیون بسیار پیرمردان  قوم کتل خاص مرده را باز می کنند و مراسم پایان می یابد اگرمراسم سنتی چمر - آکا

 

در مجموع، مراسم چمر در استان ایلام دارای مفاهیم ارزشی و اعتقادی فراوانی نظیر:برابری،تعاون،اتحاد،نظم و تعادل و توازن است حرکت صفوف مردان و زنان در کنار هم نشانه مساوات و برابری زنان و مردان  در عرصه زندگی است مراسم چمر مجموعه ای از ارزشهای انسانی و اسلامی است که در قالب حرکاتی عینی و ملموس  به تصویر کشیده می شود تا از این طریق از حقوق عرفی و شخصیت معنوی عزیزان از دست رفته و انسانهای مصلح و خدای جوی تجلیل شود با این امید که انشاالله آثار این مراسم با شکوه سنتی و اعتقادی منشاء خیر و برکت برای انسانها در عرصه فعالیت زندگی و مبارزات اجتماعی گردد.

منبع:ilamtoday.com

گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نریشن چیستتبلیغات