loading...
مجله مهر: مردم در شهرهای مختلف دنیا به مناسبت فرا رسیدن کریسمس درختهای بزرگی را در مناطق اصلی شهر تزیین می کنند. برخی از این درخت‌ها مشهورند وسابقه‌ای دارند که آنها را از درخت‌های عادی متمایز می کند.

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس مرکز راکفلر در نیویورک

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس بزرگ در منطقه پوئرتا دل سول در شهر مادرید

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس بزرگ در منطقه پوئرتا دل سول در شهر مادرید

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس بزرگ در منطقه پوئرتا دل سول در شهر مادرید

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس بزرگ در منطقه پوئرتا دل سول در شهر مادرید

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس بزرگ در منطقه پوئرتا دل سول در شهر مادرید

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس بزرگ در منطقه پوئرتا دل سول در شهر مادرید

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس بزرگ در منطقه پوئرتا دل سول در شهر مادرید

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس بزرگ در منطقه پوئرتا دل سول در شهر مادرید

مشهورترین درخت‌های کریسمس +عکس کریسمس,درخت,عکس

درخت کریسمس بزرگ در منطقه پوئرتا دل سول در شهر مادرید


گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران


تبلیغات