چرا زن ها بیشتر اشک می ریزند!؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چرا زن ها بیشتر اشک می ریزند!؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

چرا زن ها بیشتر اشک می ریزند!؟
,[categoriy]

آکاایران: چرا زن ها بیشتر اشک می ریزند!؟

آکاایران: داستانی زیبا و کوتاه با عنوان چرا زن ها گریه می کنند ؟

 

 

به گزارش آکاایران:  پسرکی از مادرش پرسید: مامان چرا گریه می کنی ؟

مادر فرزندش را در آغوش گرفت و گفت: نمیدانم عزیزم، نمیدانم

 

پسرک نزد پدرش رفت و گفت: بابا، چرا مامان همیشه گریه می کند؟ او چه می خواهد ؟

پدرش تنها دلیلی که به ذهنش می رسید، این بود: همه زنها گریه میکنند، بی هیچ دلیلی

 

پسرک متعجب شد ولی هنوزاز اینکه زنها خیلی راحت به گریه می افتند ، متعجب بود.

یکبار در خواب دید که داره با خدا صحبت میکنه، از خدا پرسید: خدایا چرا زنها این همه گریه می کنند؟

 

خداوند جواب داد: من زن را به شکل ویژه ایی آفریده ام. به شانه های او قدرتی داده ام تا بتواند سنگینی زمین را تحمل کند.

به بدنش قدرتی داده ام تا بتواند درد زایمان را تحمل کند.

 

به دستانش قدرتی داده ام که حتی اگر تمام کسانش دست از کار بکشند، او به کار ادامه دهد.

به او احساسی داده ام تا با تمام وجود به فرزندانش عشق بورزد، حتی اگر او را هزار باراذیت کنند.

 

به او قلبی داده ام تا همسرش را دوست بدارد، از خطاهای او بگذرد و همواره در کنار او باشد.

و به او اشکی داده ام تا هر هنگام که خواست، فرو بریزد.

 

این اشک را منحصراً برای او خلق کرده ام تا هرگاه نیاز داشت، بتواند از آن استفاده کند .

زیبایی یک زن در لباسش، موها، یا اندامش نیست. زیبایی زن را باید در چشمانش جستجو کرد،

زیرا تنها راه ورود به قلبش آنجاست !!!

منبع :

چرا زن ها بیشتر اشک می ریزند!؟ گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات