پادشاه فصل ها پاییز کجایی ای رفیق -آکا

پادشاه فصل ها پاییز کجایی ای رفیق
,[categoriy]

آکاایران: پادشاه فصل ها پاییز کجایی ای رفیق

آکاایران: باغ من …
ای باغ من

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر با آن پوستین سرد نمناکش
باغ بی برگی

روز و شب تنهاست ؛
با سکوت پاک غمناکش

به گزارش آکاایران: ساز او باران ؛ سرودش باد
جامـه اش شولای عریـانی ست


ور جز اینش جامه ای باید؛
بافته بس شعله ی زر تار پودش باد

گو بروید یا نروید ؛ هر چه در هر جا که خواهد یا نمیخواهد
باغبان و رهگذاری نیست

باغ نومیدان ؛
چشم در راه بهاری نیست

گر زچشمش پرتو گرمی نمی تابد
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید


باغ بی برگی که می گویدکه زیبا نیست ؟!
داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید

منبع :

پادشاه فصل ها پاییز کجایی ای رفیق گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات