.
داستان بسیار زیبا و احساسی ارزش پدر

آکاایران: داستان بسیار زیبا و احساسی ارزش پدر

آکاایران: پدر دستشو میندازه دوره گردنه پسرش میگه پسرم من شیرم یا تو؟

به گزارش آکاایران: پسر میگه : من..!

پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو؟!

پسر میگه : بازم من شیرم…

پدر عصبی میشه دستشو از رو شونه پسرش بر میداره میگه : من شیرم یا تو!؟

پسر میگه : بابا تو شیری…!

پدر میگه : چرا بار اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟

پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر کردم یه کوه پشتمه اما حالا…

منبع :

تبلیغات