داستان کوتاه پندآموز “قربانی”

,[categoriy]

آکاایران: داستان کوتاه پندآموز “قربانی”

آکاایران: داستان کوتاه پندآموز “قربانی”

 

به گزارش آکاایران: یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه ، کشاورز دامپزشک میاره .

 

دامپزشک میگه:

 

” اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش وایسته گاو رو بکشید “

 

گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه:

 

“بلند شو بلند شو”

 

گاو هیچ حرکتی نمیکنه…

 

روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه:

 

” بلند شو بلند شو رو پات بایست”

 

بازگاو هر کاری میکنه نمیتونه وایسته رو پاش

 

روز سوم دوباره گوسفند میره میگه:

 

“سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه و نتونی رو پات وایسی دامپزشک گفته باید کشته شی “

 

گاو با هزار زور پا میشه..

 

صبح روزبعد کشاورز میره در طویله و میبینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر میگرده میگه:
” گاو رو پاش وایساده ! جشن میگیریم …گوسفند رو قربونی کنید… “

 

نتیجه اخلاقی:
خودتونو نخود هر آشی نکنید !

منبع :

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات