داستان کوتاه و زیبای مرغ عشق -آکا

داستان کوتاه و زیبای مرغ عشق
,[categoriy]

آکاایران: داستان کوتاه و زیبای مرغ عشق

آکاایران: عادتش بود روزه اش را بعد از همه باز می کرد.
تنها بود.اذان را که گفتند تا سر سفره نشست ، انگار چیز مهمی یادش آمده باشد از جا جهید و  رفت آشپزخانه، یک نصف استکان آب برداشت و  ظرف آب مرغ عشق های توی قفس را پر کرد تا عادتش حفظ شود

منبع :

داستان کوتاه و زیبای مرغ عشق گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات