شعری کوتاه از سنایی غزنوی -آکا

,[categoriy]

آکاایران: شعری کوتاه از سنایی غزنوی

آکاایران: سراسر جمله عالم پُر زنانند       
زنی چون فاطمه خیر النساء کو؟
آیا در این دنیا هست؟
به گزارش آکاایران: سراسر جمله عالم پر شهید است
شهیدی چون حسین کربلا کو؟
سراسر جمله عالم پر امام است
امامی چون علی موسى الرضا کو؟ 

منبع :

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران