.

حکایت خواندنی بهلول و دیوانگان

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد حکایت خواندنی بهلول و دیوانگان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

حکایت خواندنی بهلول و دیوانگان
,[categoriy]

آکاایران: حکایت خواندنی بهلول و دیوانگان

آکاایران: حکایت های شیرین و پند آموز بهلول عاقل ترین دیوانه

به گزارش آکاایران: هارون الرشید به همراه مهمانانش عیسی بن جعفر برمکی و مادر جعفر برمکی در قصر نشسته بود و حوصله اش سر رفته بود

از سربازان خواست بهلول را بیاورند تا آنها را بخنداند

سربازان رفتند و بهلول را از میان کودکان شهر گرفته و نزد خلیفه اوردند

 

هارون الرشید به بهلول امر کرد چند دیوانه برای ما بشمار

بهلول گرفت : اولین دیوانه خودم هستم و با اشاره دست به سمت مادر جعفر برمکی گفت این دومین دیوانه هست

عیسی با حالتی عصبی فریاد زد : وای بر تو برای مادر جعفر چنین حرفی می زنی ؟

 

بهلول خندید و گفت : صاحب اربده سومین دیوانه هست

هارون از کوره در رفت و فریاد زد :

این دیوانه را از قصر بیرون کنید آبرویمان را برد

 

بهلول در حالی که روی زمین کشیده می شد گفت : تو هم چهارمی هست هارون !

 

 

منبع :

حکایت خواندنی بهلول و دیوانگان گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
تبلیغات