داستان کوتاه و زیبا نوشته حسین پناهی -آکا

داستان کوتاه و زیبا نوشته حسین پناهی
,[categoriy]

آکاایران: داستان کوتاه و زیبا نوشته حسین پناهی

آکاایران: داستان زخم نوشته حسین پناهی

 

به گزارش آکاایران: پشت چراغ قرمز

پسرکی با چشمان معصوم  و دستانی کوچک گفت :

چسب زخم نمی خواهید ؟

 

پنچ تا  ، صد تومن  ،

آهی کشیدم و با خود گفتم :

تمام چسب زخم هایت  را هم که بخرم ،

نه زخم های من خوب می شود نه زخم های تو …

 

 

منبع :

داستان کوتاه و زیبا نوشته حسین پناهی گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات