شعر کو همی گفت ای خدا و ای اله

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شعر کو همی گفت ای خدا و ای اله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

شعر کو همی گفت ای خدا و ای اله
,[categoriy]

آکاایران: شعر کو همی گفت ای خدا و ای اله

آکاایران: دست ِ کت بوسم بمالم پای کت

وقت خواب آید بروبم جای کت

 

به گزارش آکاایران: گر ببینم خانه ات را من دوام

روغن و شیرت بیارم صبح و شام

 

هم پنیر و نان های روغنین

خمرها چغرات های نازنین

 

سازم و آرم به پیشت صبح و شام

از من آوردن ز تو خوردن تمام

 
آری ز دنیا خوردن تمام

منبع :

شعر کو همی گفت ای خدا و ای اله گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات