شعر کودکانه از مهری طهماسبی -آکا

شعر کودکانه از مهری طهماسبی
,[categoriy]

آکاایران: شعر کودکانه از مهری طهماسبی

آکاایران:  

مرغ قشنگم

 

مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه
شاید داره منو صـــدا می کنه

به گزارش آکاایران: دونه می خواد تا بخوره
برای من تخــــــم بذاره

یه مشت دونه بر می دارم
برای مرغـــــــم می پاشم

 

یه کاسه ی آب میارم
جلوی مرغـــم میذارم

اون می خوره آب و دونه
بعدش میــــره توی لونه

می خوابه قدقد می کنه
برای من تخــــم می کنه

مهری طهماسبی دهکردی

منبع :

شعر کودکانه از مهری طهماسبی گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات