.
داستان زیبا و خواندنی از مثنوی معنوی مولانا

آکاایران: داستان دلپذیر و خواندنی از مثنوی معنوی مولانا

آکاایران: داستان دلپذیر و خواندنی از مثنوی معنوی مولانا 

مثنوی معنوی مولانا حاوی حکایت های بسیار نغز و آموزنده هست، امروز ما برای شما حکایت کوتاهی از این کتاب آورده ایم. روزی یک صوفی ناگهانی و فاقد در زدن وارد منزل شد و دید که زنش با مرد کفشدوز در اتاقی دربسته تنهایند و با هم جفت شده اند. معمولاً صوفی در آن ساعت از مغازه به منزل نمی آمد و زن بارها در غیاب شوهرش این کار را کرده بود

به گزارش آکاایران: و اتفاقی نیفتاده بود. ولی صوفی آن روز بی وقت به منزل آمد. زن و مرد کفشدوز بسیار ترسیدند. زن در منزل هیچ جایی برای مخفی کردن مرد پیدا نکرد، زود چادر خود را بر سر مرد بیگانه انداخت و وی را به شکل زنان درآورد و در اتاق را باز کرد. صوفی تمام این ماجرا را از پشت پنجره دیده بود، خود را به نادانی زد و با خود گفت: ای بی دینها! از شما کینه می کشم ولی به آرامی و با صبر. صوفی درود کرد و از زنش پرسید: این بانو کیست؟

زنش گفت: ایشان یکی از زنان اشراف و ثروتمند شهر میباشند، من در منزل را بستم تا بیگانه ای ناآگاهانه وارد منزل نشود. صوفی گفت : ایشان از ما چه خدمتی می خواهند، تا با جان و دل انجام دهم؟ زن گفت: این بانو تمایل دارد با ما قوم و خویش شود. ایشان پسری بسیار زیبا و باهوش دارد و آمده تا دختر ما را ببیند

و برای پسرش خواستگاری کند، اما دختر به مکتبخانه رفته هست. صوفی گفت: ما فقیر و بینوا هستیم و همشأن این خانوادة بزرگ و ثروتمند نیستیم، چطور می توانیم با ایشان وصلت کنیم. در ازدواج باید دو خانواده با هم برابر باشند. زن گفت: درست می گویی من نیز همین را به بانو گفتم و گفتم که ما فقیر و بینوا هستیم؛ اما او می گوید که برای ما این مسأله مهم نیست ما دنبال مال وثروت نیستیم.

بلکه دنبال پاکی و نیکی هستیم. صوفی مجدد حرفهای خود را تکرار کرد و از فقیری خانوادة خود گفت. زن صوفی خیال می کرد که شوهرش فریب وی را خورده هست، با اطمینان به شوهرش گفت: شوهر عزیزم! من چند بار این مقاله را گفته ام و گفته ام که دختر ما هیچ جهیزیه ای ندارد ولی ایشان با قاطعیت می گوید پول و ثروت بی ارزش هست، من در شما تقوی و پاکی و راستی می بینم

صوفی، رندانه در سخنی دو پهلو گفت: بله ایشان از همة چیز زندگی ما باخبرند و هیچ چیز ما بر ایشان پوشیده نیست. مال و اسباب ما را می بیند و می بیند خانة ما آن قدر تنگ هست که هیچ چیز در آن مخفی نمی ماند. همچنین ایشان پاکی و تقوی و راستی ما را از ما بهتر می داند.

پیدا و مخفی و پس و پیش ما را مفید می شناسد. حتما او از پاکی و راستی دختر ما هم مفید مطلع هست. وقتی که همۀ چیز ما برای ایشان روشن هست، درست نیست که من از پاکی وراستی دخترم بگویم و از دختر خود تعریف کنم.

.

منبع : parsnaz.ir


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

یک داستان از مثنوی مولوی

تبلیغات