.
سخن پند آموز | اسیر افکارت نشو + عکس -آکا

آکاایران: سخن پند آموز، اسیر افکارت نشو + عکس

آکاایران:  
 
سخنی پند آموز و خواندنی این بخش را از دست ندهید.
 
 
اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم،او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد
 
 
نلسون ماندلا
 
 
 
 

سخن پند آموز | اسیر افکارت نشو + عکس -آکا

 

 

تلخ نوشت ♣

تو نیستی

خاطراتت ضعیف گیر آورده اند . . .

 

.

منبع : taknaz.ir

تبلیغات