.
سخنی کوتاه من کاملا خسته ام! -آکا

آکاایران: سخنی کوتاه من کاملا خسته ام!

آکاایران:  سخنی آموزنده از بزرگان دنیا

.

.

.

به گزارش آکاایران: من کاملا خسته ام ،
از مردان پیری که جنگ میپرورند
و برای جوانانی که در آن کشته می شوند

جورج مک گاورن

سخنی کوتاه من کاملا خسته ام! -آکا

 

بعضیا نوشت ♣

به بعضیا باید گفت :
یه قلم،کاغذ میدم بهت…
روش خجالت بکش

تبلیغات