.
جملات زیبا و آموزنده از آنتونی رابینز (4) -آکا

آکاایران: جملات دلپذیر و آموزنده از آنتونی رابینز (4)

آکاایران: جملات دلپذیر و آموزنده از آنتونی رابینز (4)

آنتونی رابینز فردی است که کتاب های زیادی نگاشته است و در سراسر دنیا درباره سبک های زندگی به دست مردم رسیده است. 

 

به گزارش آکاایران: سخنان و جملات دلپذیر و آموزنده آنتونی رابینز
sokhanan ziba anthonyrobbins
اگر نخواهید دست کم، برخی از قوانین دیگران را بپذیرید و پاس بدارید، نباید امیدوار باشید که دیگران، بر پایه ی قوانین شما رفتار کنند.

سخنان دلپذیر آنتونی رابینز
خندیدن، سبب خواهد شد که مرکز توجه خود را دگرگون سازید و زنجیره ی رفتاری را که همیشه به یک شکل ثابت و دگرگونی ناپذیر تکرار می شد، بشکنید و دگرگون سازید.

سخنان دلپذیر آنتونی رابینز
گاهی، کمی درد و رنج برای رشد و آموختن هرچه بیشتر لازم است.

سخنان دلپذیر آنتونی رابینز
چنانچه می خواهید سطح کیفیت زندگی خود را بهبود بخشید و سرنوشت خود را به گونه ای بهتر رقم بزنید، می بایست با دشواری ها روبرو شوید و کاری بکنید.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
اندیشه های خود را شکل دهید، وگرنه دیگران، اندیشه های شما را شکل می دهند.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
افراد ناموفق کسانی هستند که بدبختی های زندگی را به عنوان حقیقت و سرنوشت ناگزیر می پذیرند.

سخنان کوتاه آنتونی رابینز
باید عواملی را که در شما روحیات منفی ایجاد می کند از محیط خود بزدایید و به جای آنها عوامل مثبت را در ذهن خود و دیگران جای دهید.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
بی شک زندگی ما انسانها هدفی دارد. فاقد باور پابرجا به این چَم، مفهوم و هدف، دیگر انگیزه ای برای زندگی باقی نمی ماند.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
قدر چیزهای کوچک را می بایست به اندازه ی چیزهای بزرگ تر و مهم تر بدانیم و به هر دوی آنها به یک اندازه ارج نهیم.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
دست به کنش بزنید و از کشف توانایی های تازه لذت ببرید.

سخنان آموزنده آنتونی رابینز
پیشداوری درباره ی هویت دیگران، هر گونه ارتباط میان شما و آنها را از بین خواهد برد.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
تنها یک راه برای خوشبختی وجود دارد؛ اینکه به روشی با خودتان و دیگران ارتباط برقرار کنید که برای شما، توانایی، شادمانی، خودباوری، شایستگی و توانمندی به همراه داشته باشد.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
دلسوزی، برداشت های مثبت را به منفی و قدرت روحی را به ضعف تبدیل می کند.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط برقرار کرد و با کمک چماق، آنها را وادار به پدیرفتن باورها و نقطه نظرهای خود کرد.

جملات آموزنده آنتونی رابینز
نمی توان یک رفتار ناخوشایند را ملاک داوری درباره ی منش افراد گرفت، زیرا رفتار فرد، همیشه بیانگر منش او نیست.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
چنانچه همیشه از چیزی خوشمان بیاید یا بدمان بیاید، همان چیزهایی را به دست می آوریم که همیشه به دست می آوردیم.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
ترس، شک و تردید و نبود اطمینان و باور، هرگز نتایج چندان گهرباری ندارند و نخواهند داشت.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
به یاد داشته باشید که دشواری ها هرگز از بین نمی روند و ناپدید نمی شوند، مگر کسی مسئولیت آنها را به گردن بگیرد و در نهایت، گره آن را بگشاید.

جملات کوتاه آنتونی رابینز
در دل هر سختی و دشواری، دانش، سود و فرصت های باارزشی برای رشد و آموختن وجود دارد.

جملات دلپذیر آنتونی رابینز
کسانی که خود را همیشه خوب و خوش احساس می کنند، رفتارشان با دیگران بهتر است و به عنوان یک فرد انسان، از توانایی های خود بیشتر بهره می گیرند.

جملات دلپذیر آنتونی رابینز
قوانین فردی خود را به گونه ای سامان دهید که به شیوه ها و راههای بسیار انبوه و گوناگون، احساس عشق و محبت کنید و لذت بردن را برای خویش بسیار آسان سازید.

جملات دلپذیر آنتونی رابینز
بزرگترین درد و رنج های زندگی، درد و رنج هایی است که از درون خودمان و به سبب زیر پا گذاشتن استانداردها و قوانین مان احساس می کنیم.

جملات دلپذیر آنتونی رابینز
اساساً ایمان عبارت از هر گونه اصل راهنما، باور، یقین و یا گرایش است که به زندگی معنا بخشیده و به آن جهت می دهد.

جملات دلپذیر آنتونی رابینز
در دنیای مدرن، دانستنیها، ابزار قدرتمندان است.

جملات آنتونی رابینز
اگر جسم شما زنده، پر تحرک و شاد باشد، روحیات شما نیز از آن پیروی می کند.

جملات آنتونی رابینز
افرادی که موفق هستند، آمادگی تغییر و قابلیت انعطاف دارند؛ تا جایی که بتوانند زندگی دلخواه خود را فراهم نمایند.

جملات آنتونی رابینز
باور ما در مورد آنچه که هستیم و آنچه که می توانیم باشیم، به درستی مشخص کننده ی آینده ی ما است.

جملات آنتونی رابینز
اگر به معجزه باور داشته باشیم، در زندگیمان رخ می دهد.

سخنان آنتونی رابینز
برنامه ریزی، یعنی تشخیص این مطلب که بزرگترین استعدادها و آرزوها باید مسیر درست خود را پیدا کنند.

سخنان آنتونی رابینز
ارزش، پیشداوری اساسی، اخلاقی و عملی است در مورد اینکه چه چیزهایی از اهمیت برخوردارند.

 

 

.

منبع :

تبلیغات