.
من عاشق تو یا تو عاشق من باشی! جملات زیبا -آکا

آکاایران: من عاشق تو یا تو عاشق من باشی! جملات دلپذیر

آکاایران: عشق و عاشقی از زبان بزرگان

 

به گزارش آکاایران: چه فرقی می کند

من عاشق تو باشم،

 یا تو عاشق من !؟

چه فرقی می کند 

رنگین کمان

 از کدام سمت آسمان آغاز می شود ؟! 

گروس عبدالملکیان

 

من عاشق تو یا تو عاشق من باشی! جملات زیبا -آکا

 

عشق نوشت ♣

عشق آن است که اگر تو در سفر باشی ، من نمازم را شکسته بخوانم !

 

 

.

منبع : taknaz.ir

تبلیغات