.

(متن عاشقانه) بدون تو...  -آکا

آکاایران: (متن عاشقانه) فاقد تو...

آکاایران: فاقد تو

سوگی دارد فضای اتاقم
و از با تو بودن خیال میبافم
اشک تمدید میشود در نگاهم فاقد تو

(متن عاشقانه) بدون تو...  -آکا

 

فاقد تو
 آه…
حسرت چه جولانی می دهد برای لحظه دیدار
جسمم میجوشد در این سوی دیوار
مثل یک بیمار گذر میکند
این طعنه ی تلخی است،
انگار فاقد تو قصه نیست
حال امشب و هر شب من است

فاقد تو لحظه های با تو بودن مثل نام قشنگ تو
پرستو وار از خاطر آرامشم کوچ میکند

(متن عاشقانه) بدون تو...  -آکا

فاقد تو
 آه…
که زمان انگار با من گل یا پوچ میکند
فاقد تو حال من اما…
پشت یک واژه آه
من تا همیشه تنها،
ساده و کودکانه گریه میکنم.

.

منبع :

تبلیغات