.

آکاایران: سلام ای مهربان

شعری از عبدالمجیدفرائی با نام سلام ای مهربان

سلام ای مهربان -آکا

آکاایران: سلام ای مهربان


صبحدم، گویم: سلام ای مهربان
به گزارش آکاایران: ای رفیق راه من ، ای همزبان
از خدا خواهم برایت، روزخوش
دست حق باشد ، برایت سایبان
خوب باشی ، همصف دلدادگان
با خدا جویان شوی ، همکاروان
بنده باشی کاشکی ، پیش خدا
باشی ازلغزش ، هماره درامان
کاش ، جان من شود، قربان تو
این حقیقت را،زچشم من بخوان
خواستی،سنگ محک زن، بردلم
نیک باشد ، عاشقان را ،امتحان
تو عزیزی ، این نداردگفت وگو
در دل تنگم ، تو کردی ، آشیان
شاهد اخلاص ،می خواهی اگر
بعد ا ز خا لق ،بپرس،از آسمان
پس"فرائی"باز می گوید:سلام
بهترین کر د م برایت ، ارمغان
سروده" عبدالمجیدفرائی 
.

منبع : tebyan.net

تبلیغات