.
loading...
داستان زیبای طوطی و حضرت سلیمان

آکاایران: داستان زیبای طوطی و حضرت سلیمان

آکاایران: در این بخش برای شما کاربران طوطی و حضرت سلیمان قرار داده ایم.مردی یک طوطی را که حرف می زد در قفس کرده بود و سر گذری می نشست. اسم رهگذران را می پرسید و به ازای پولی که به او می دادند طوطی را وادار می کرد اسم آنان را تکرار کند.روزی حضرت سلیمان از آنجا می گذشت.

 

به گزارش آکاایران: حضرت سلیمان زبان حیوانات را می دانست. طوطی با زبان طوطیان به ایشان گفت: «مرا از این قفس آزاد کن.»حضرت به مرد پیشنهاد کرد که طوطی را آزاد کند و در قبال آن پول خوبی از ایشان دریافت کند. مرد که از زبان طوطی پول درمی آورد و منبع درآمدش بود،

 

پیشنهاد حضرت را قبول نکرد.حضرت سلیمان به طوطی گفت: «زندانی بودن تو به خاطر زبانت است.»طوطی فهمید و دیگر حرف نزد. مرد هر چه تلاش کرد فایده ای نداشت. بنابراین خسته شد و طوطی را آزاد کرد.بسیار پیش می آید که ما انسانها اسیر داشته های خود هستیم.

 

منبع :

تبلیغات