.
داستان خواندنی عشق منطقی

آکاایران: داستان خواندنی عشق منطقی

آکاایران: اگر دوست دار داستان کوتاه می باشید ما برای شما داستانی با نام عشق منطقی نیز در این قسمت گذاشته ایم.پسر جوانی عاشق دختری بود. دختر زیاد زیبا و قشنگ نبود، اما برای آن پسر جوان همه چیز بود. جوان همیشه خواب دختر را می دید که باقی عمرش را با او سپری می کند.

 

به گزارش آکاایران: دوستان آن پسر به او می گفتند: «چرا اینقدر خواب او را می بینی و به او علاقه داری وقتی نمی دانی او اصلاً عاشق تو هست یا نه؟ اول احساست را به او بگو و ببین او تو را دوست دارد یا نه.»پسر جوان خیال می کرد دختر او را دوست دارد. دختر از اول می دانست که جوان عاشق اوست.

 

یک روز که جوان به او پیشنهاد ازدواج داد، او رد کرد. دوستانش فکر کردند که او به هم خواهد ریخت و به مواد اعتیادآور روی خواهد آورد و زندگیش تباه خواهد شد. اما با تعجب دیدند که او اصلاً افسرده و غمگین نیست.وقتی از او پرسیدند که چطور است که او غمگین نیست، او جواب داد: «چرا باید احساس بدی داشته باشم؟

 

من کسی را از دست دادم که هرگز عاشق من نبود و او کسی را از دست داده است که واقعاً عاشق او بود.»به دست آوردن عشق واقعی سخت است. عشق یعنی خود را فدای دیگری کردن بدون هیچگونه چشم داشتی، و اگر فردی این را رد می کند، اوست که مهم ترین چیز در زندگی را از دست داده است. پس هرگز احساس افسردگی و دل شکستگی نداشته باشید.

منبع :

تبلیغات