شعر جذاب آقای حسن جنتی -آکا

شعر جذاب آقای حسن جنتی
,[categoriy]

آکاایران: شعر جذاب آقای حسن جنتی

آکاایران: آقای حسن جنتی از جمله شاعران بنام ایرانی می باشد که سبک متفاوتی از شعر را می سرایند.

 

به گزارش آکاایران: روزی به یک درخت جوان گفت کُنده ای

باشد که میزِ گوشه ی می خانه ای شوی!

تا از غمِ زمانه بیابی فراغِ بال

ای کاشکی نشیمنِ پیمانه ای شوی

یا این که از تو، کاسه ی «تاری» در آورند

شورآفرینِ مطربِ دیوانه ای شوی

یا صندوقی کنند تو را، قفل پشتِ قفل

گنجی نهان به سینه ی ویرانه ای شوی

اما زِ سوزِ سینه دعا می کنم تو را

چون من مباد آن که «درِ» خانه ای شوی!

چون من مباد شعله ور و نیمه سوخته

روزی قرین ِ آهِ غریبانه ای شوی

چون من مباد آن که به دستانِ خسته ای

در مویِ دخترانِ کسی شانه ای شوی

روزی به یک درخت جوان گفت کُنده ای

«باشد که میزِ گوشه ی می خانه ای شوی»

منبع :

شعر جذاب آقای حسن جنتی گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات