.

شعر در مورد روز کارمند

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شعر در مورد روز کارمند ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

شعر در مورد روز کارمند
,[categoriy]

آکاایران: شعر در مورد روز کارمند

آکاایران: شعر در مورد روز کارمند

به گزارش آکاایران: دولت جاوید کو، به غیر خدمت به خلق

همای دولت نگر، به بام هر کارمند

ز نیروی علم و فضل، بنوش یک جرعه

ای باده عزت بریز، به جام هر کارمند

گفته جان پرور است، پیام هر کارمند

ز هرچه والاتر است مقام هرکارمند

صرف کند عمر خود، در ره خدمت به خلق

دانش و علم و هنر، پیام هر کارمند

غایت آمال او، خدمت نوع بشر

خدمت نوع بشر، مرام هر کارمند

ترقی جامعه ز پرتو روز اوست

جهاد اکبر بود، قیام هر کارمند

جهاد هر کارمند جهاد بی ریایی است

 جهان کند افتخار، به نام هر کارمند

زمام هر کشوری در کف تدبیر اوست

فاتح هر عرصه ای، حسام هر کارمند

منبع :

شعر در مورد روز کارمند گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
تبلیغات