.

داستان خنده دار از فرصت ها استفاده کنید!

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد داستان خنده دار از فرصت ها استفاده کنید! ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

داستان خنده دار از فرصت ها استفاده کنید!
,[categoriy]

آکاایران: داستان خنده دار از فرصت ها استفاده کنید!

آکاایران: به گزارش آکا ایران مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد وقتی پولها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم سپس دزد اسلحه را  به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت .او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید!!!!

منبع :

داستان خنده دار از فرصت ها استفاده کنید! گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات